Sikkerhetsanalyse - styringssystem for informasjonssikkerhet

Hva gjør informasjonssikkerhet strategisk viktig? Hvordan kan riktig sikkerhet bidra til verdiskapningen og omdømmet til virksomheten? Hvilke prioriteringer bør du gjøre, og hva blir viktig for deg som sikkerhetsansvarlig?

Tiltak som bedrer sikkerheten kan skape unødig distanse mellom organisasjonen og sikkerhetsansvarlig, og blir ofte sett på som tid- og ressurskrevende. Dokumentert samsvar med lovmessige krav er nødvendig, men det kan være vanskelig å forankre dette ansvaret i organisasjonen.

Hvor bør du som sikkerhetsansvarlig legge inn ressursene? Hvordan kan sikkerhet bidra til å skape verdier i din virksomhet?

God informasjonssikkerhet handler om å håndtere risiko relatert til verdier. En analyse av styringssystemet for informasjonssikkerhet gir deg et kvalifisert grunnlag for en mer kostnadseffektiv sikring av informasjonsverdiene, i samsvar med beste praksis og virksomhetens strategi, mål og behov.

Med utgangspunkt i en kort undersøkelse, vil våre eksperter samle råd og anbefalinger i en rapport og gå gjennom denne med deg. Du får økt forståelse av virksomhetens compliance, en "sjekkliste" for videre arbeid med informasjonssikkerhet, og en rekke nyttige råd til hvordan sikkerheten kan bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon, noe som igjen øker det viktige samspillet med ledelsen.

Undersøkelsen tar fem minutter, og inkludert i prisen (NOK 1 990,-) er en rapport unik for din virksomhet samt en times gjennomgang med en av våre sikkerhetseksperter.

Rapporten oppsummerer virksomhetens informasjonssikkerhetsarbeid og i hvilken grad dagens organisering er i samsvar med beste praksis som beskrevet i den internasjonalt anerkjente standarden ISO/IEC 27001.

Standarden definerer sentrale prosesser og aktiviteter virksomhetens ledelse bør etablere for å sikre at sikkerhetsarbeidet bidrar til effektiv sikring av virksomhetens informasjonsverdier i samsvar med strategi, mål og behov.

Noen av fordelene ved å bruke standarden:

  • Redusert forretningsmessig risiko tilknyttet informasjonssikkerhets- og personvernbrudd
  • Dokumentert samsvar med forretningsmessige, lovmessige og kontraktuelle krav
  • Kostnadsbesparelser pga. økt effektivitet og ressursbruk i samsvar med forretningsmessig risiko
  • Bedre samspill mellom ledelsen og informasjonssikkerhetsansvarlig
  • Konkurransefortrinn for virksomheten i forhold til compliance og omdømme
  • Redusert ressursbruk ved revisjoner fra kunder og tredjeparter

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om undersøkelsen, analysen og din virksomhets styringssystem.

Er du interessert i å se nærmere på hvilke fordeler en sikkerhetsgjennomgang vil ha for din virksomhet? Last ned en eksempelrapport her.