Personvernerklæring undersøkelser

Følgende personvernerklæring gjelder for Watchcoms bruk av undersøkelsesverktøyet "Surveygizmo". Versjonsdato: 11.06.2020.

1. INTRODUKSJON
Watchcom Security Group AS, "Watchcom", er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, ved administrerende direktør Anette Roll Richardsen. Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når vi behandler dine personopplysninger, hvordan de behandles og hvilke rettigheter du har.

2. HVILKE OPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Personopplysningene som behandles er kontaktinformasjon som: navn, stillingstittel, telefon, mobil, epost og avgitte svar i forbindelse med spørreundersøkelsen.

3. HVOR HENTES OPPLYSNINGENE FRA?
Opplysningene samles inn fra den registrerte gjennom svar på spørreundersøkelsen.

4. BEHANDLINGENS FORMÅL
Formålet med behandlingen er å bruke opplysningene til å vurdere informasjonssikkerheten hos den registrertes bedrift samt for å kommunisere resultater med respondenten. Resultatene vil ikke formidles til andre enn respondenten, og kun med respondentens samtykke. 

5.  RETTSLIG GRUNNLAG
Opplysningene som vi behandler er nødvendige for å oppfylle avtalen om å gjøre en vurdering av informasjonssikkerheten hos den registrertes bedrift.

6. TREDJEPARTER OG DATABEHANDLERE
Watchcom vil bruke SurveyGizmo for å gjennomføre spørreundersøkelsen og lagre resultater hos Intility. Watchcom har signert databehandleravtale med Intility for behandling av virksomhetens data. Vi vil også dele personopplysninger dersom vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysninger i henhold til norsk lovverk.

7. AUTOMATISERT BESLUTNINGSPROSESS OG PROFILERING
Watchcom benytter seg ikke av noen automatiserte avgjørelser eller profilering.

8. RETTIGHETER
Alle har rett på tilgang til å se grunnleggende informasjon om hvordan behandling av personopplysninger foregår hos oss. Behandler vi personopplysninger om deg har du rett til innsyn i dine opplysninger, hvordan vi har fått de og på hvilket rettslig grunnlag vi har fått dem på. Behandler vi opplysninger basert på ditt samtykke, har du muligheten til å trekke samtykke når du måtte ønske. Du har også rett til å be om rettelse av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Disse rettighetene er uten kostnader for deg. Alle forespørsler og krav som gjelder personvern vil behandles så snart som mulig, men senest innen 30 dager. 

9. SIKKERHET, LAGRING OG SLETTING
Personopplysninger som Watchcom bruker blir lagret og behandlet på en trygg og sikker måte. Vi har etablert organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som sikrer dine opplysningers integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Dette gjelder også tredjepartene som er nevnt ovenfor.
Personopplysningene lagres elektronisk og er tilgangsbegrenset i våre systemer. Ingen personopplysninger lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, utenom personopplysninger som må lagres som følge av lovkrav. Dette gjelder lovene: Regnskapsloven, Arkivloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven.

For å gi deg tilgang til dine opplysninger må vi være sikre på at det er du som ber om innsyn og ikke noen som utgir seg for å være deg. Det kan derfor hende at vi ber om ytterligere informasjon for å kunne bekrefte identiteten din før vi gir deg tilgang eller rett til å endre på personopplysninger.

10. SPØRSMÅL ELLER KLAGE
Du kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. Skulle du mene at vår behandling av personopplysninger bryter med det vi opplyser om eller med gjeldende norsk lovgivning, så har du rett til å klage til Datatilsynet. Mer informasjon om å klage til Datatilsynet kan bli funnet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss om det er noe, før man tar det videre.

11. KONTAKTINFORMASJON
E-post: mail@watchcom.no 

Telefon: +47 22 45 91 50.

Adresse: Langkaia 1, 0015 Oslo.