Velkommen til våre nyansatte

Vi er stolte og glade over å kunne ønske tre dyktige kollegaer velkommen. Kristin Stensvik, Martin Floeng og Thorbjørn Lerø har alle startet hos oss i august og de bidrar allerede til at vi kan møte den stigende etterspørselen vi opplever på sikkerhetstjenester.

Kristin er ansatt som Administrasjonsansvarlig. Hun avsluttet i vår en Mastergrad ved Universitet i Oslo i Kunnskap, utdanning og læring- med spesialisering i Læring, teknologi og arbeid. Dette er en retning som fokuserer på arbeidslivslæring og teknologistøttet læring. Hennes kompetanse- og interesseområder er blant annet ulike kompetansetiltak, motivasjon og ledelse, IKT i samfunnsperspektiv, samt kunnskapsorganisering.

Martin har en Master i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU hvor han valgte retningen nett, tjenester og applikasjoner. Masteroppgaven omhandlet Information Centric Networking and Data Mules for the IoT.  Han er ansatt som Information Security Consultant i Tiger teamet. Ut over IoT- utvikling og informasjonssikkerhet trener Martin grappling, spiller bassgitar og omtaler seg selv som fotballidiot i helgene.

Thorbjørn har startet som Information Security Consultant i rådgivningsavdelingen. Han har gjennomført befalsskole i Cyberforsvaret og bachelor/krigsskole i Luftforsvaret og har tidligere jobbet med IKT og samband i Forsvaret og NATO. Senest som Seksjonssjef CRM i NATO Communications and Informations Agency og før det som vingsjef for Mission Support (OPS, Mission Planning, Etterretning og Elektronisk krigføring) ved 338 skvadron. Thorbjørn brenner for organisasjonsutvikling, lederutvikling, veiledning og coaching.