Skrivebordsøvelse gjør mester

En skrivebordsøvelse er en enkel og effektiv beredskapsøvelse uten markører og tidspress, men som likevel tar utgangspunkt i realistiske scenarier. Øvelsen gir virksomheten verdifull trening i krisehåndtering, og kan gjennomføres jevnlig uten at det blir for ressurskrevende.

Skrevet av: Berit Bekkevold

Hender det at du hører om en informasjonssikkerhetshendelse i nyhetene og tenker «dette kunne vært oss»? Dersom et kryptovirus hadde angrepet virksomheten, er du trygg på at dine medarbeidere og sentrale ledere hadde respondert hurtig og etter planen? Er det en mulighet for at personopplysninger eller virksomhetsintern informasjon hadde kommet på avveie? Ville sentrale IT-løsninger og skytjenester fungert slik de skal?

Enkel og ressurseffektiv læring

Formålet med en skrivebordsøvelse er å trene på kommunikasjon og beslutsomhet i egen virksomhet, og gjøre viktige erfaringer om hvordan dynamikken i gruppen fungerer. Det er ikke nødvendig å legge beslag på eksterne ressurser, skuespillere eller nødetater for å gjennomføre øvelsen.

En skrivebordsøvelse er en god måte å bevisstgjøre beredskapsgruppen og ledelsen om beredskapsnivået i virksomheten. Debriefing og evaluering er en viktig del av øvelsen. Hvorvidt rutiner ble fulgt og om prosedyrene fungerte, er refleksjon som er viktig at gruppen tar seg tid til å gjøre. På den måten kan erfaringer fra øvelsen brukes til å revidere og forbedre beredskapsplanverket i virksomheten, samtidig som det gir mulighet for å iverksette eventuelle tiltak.

Ønsker du hjelp med å gjennomføre en enkel og effektiv skrivebordsøvelse? Våre konsulenter har lang erfaring med beredskapsøvelser, og kan bistå med planlegging og i gjennomføring av øvelsen. Ta kontakt med oss i Watchcom for et uforpliktende tilbud.