Roser ekstraordinære tiltak for kompetanseheving

Med den krevende hverdagen virksomheter står overfor, blir behovet for tilstrekkelig kompetanse viktig. For å tilrettelegge for bedriftsintern opplæring og kompetanseheving i virksomheten, har det blitt utlyst en nasjonal tilskuddsordning. Vår nye markedssjef, Tormod Fjellgård, tok en prat med Kai Roer, daglig leder i CLTRe (en del av KnowBe4), om hvordan økt bevissthet og kunnskap om sikkerhetskultur nettopp er nøkkelen til økt sikkerhet.

– Bevisstheten rundt de ulike kriminelle handlingene er svært ulik, og mange virksomheter trenger et kompetanseløft. Det er gledelig at fylkeskommunene anerkjenner dette behovet, sier Kai Roer. Ved årsskiftet ble tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring flyttet fra NAV til fylkeskommunene. I forbindelse med at mange selskaper nå har fått arbeidsdagen endret med nye utfordringer, gis det ekstraordinær støtte til bedriftsintern opplæring over hele landet.

Roer mener også at selskaper ofte bruker lang tid på å beslutte programmer for digital kompetanseheving, men tror de fylkesvise tilbudene vil øke motivasjonen.

Økt etterspørsel etter sikkerhetskompetanse

Som Nordens ledende leverandør av sikkerhetstjenester, ser vi i Watchcom en økt etterspørsel etter sikkerhetskompetanse.

– Vi erfarer, fra lignende sikkerhetskulturprosjekter, at bevisstgjøring av ansatte er en svært viktig del av en virksomhets forsvarslinje, uttaler Tormod Fjellgård, og fortsetter; – Ved å flytte arbeidsplassene hjem har norsker bedrifter økt risikoen for datakriminalitet betraktelig.

– Med den kraftige økningen av hjemmekontor, følger også behovet for at ansatte er ekstra oppmerksomme, kommenterer Roer.

En slik tilskuddsordning vil bidra sterkt til å hjelpe bedrifter i å heve sin sikkerhetskompetanse. Det er spesielt viktig at ansatte får god og riktig opplæring i hvilke trusler som finnes når man arbeider hjemmefra, og vi oppfordrer derfor norske virksomheter til å ta grep, og bruke dette koronatiltaket aktivt, fortsetter han.

Fylkene har informasjon om sitt tilbud på nettet og søknadene går gjennom regionsforvaltning.no.