Øk din bestillerkompetanse

Stiller du de riktige sikkerhetskravene ved anskaffelser?

Watchcom gir deg sammen med Storebrand og DLA Piper kompetansen du trenger for kunne gjøre gode fremtidige vurderinger. Bli med på seminar 22. mars og lær mer om hvilke sikkerhetskrav som bør stilles til alle leveranser. 

Agenda:

09.00    Introduksjon og velkommen

09.10    Hvilke grep kan du ta i forkant av bestilling for å redusere risiko og kostnad?

Vi deler av egne erfaringer og gir deg konkrete eksempler ved Christopher Kiønig, Strategic Information Security Advisor, Watchcom.

09.40    Pause

09.50    Erfaringer med innkjøp hos en større virksomhet

Storebrand driver forretning i flere land, med leverandører i flere verdensdeler. CISO Bjørn R. Watne kommer og forteller litt rundt hvordan konsernet har jobbet i senere år for å heve bestillerkompetansen og formalisere prosessene.

10.20     Pause

10.30     Hva du som innkjøper av IT-leveranse må tenke på. 

DLA Piper vil beskrive hva som kjenner typisk innkjøpsprosess for IT anskaffelse. Alt fra tilrettelegging og planlegging av innkjøpsprosessen til valg av egnet kontraktsform for leveransen.

Foredragsholdere er advokat Line Voldstad og Petter Bjerke. Line Voldstad er ekspert på bl.a offentlige anskaffelser og har bistått flere selskaper med innkjøp av teknologiske løsninger. Petter Bjerke er leder for DLA Pipers Immaterialrettsavdeling og bistår virksomheter på leverandør og kundesiden  med bl.a kommersielle avtaler samt spørsmål knyttet til personvern og IT sikkerhet.

11.00     Pause

11.10    Gode avtaler krever god oppfølging

Hvordan sikre at kontrakter etterleves, sikkerheten ivaretas og at forventinger innfris. Ved Dr. Mark Stegelmann, Head of Consulting, Watchcom

11.40    Oppsummering