The return of Dr. Jessica Barker

Etter fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne etter Dr. Jessica Barkers foredrag under Paranoia 2017 er vi veldig glade for å kunne fortelle at hun kommer til Paranoia 2018!

Sett allerede nå av 29. og 30. mai for sikkerhetspåfyll fra øverste hylle. I mellomtiden kan du høre Jessica fortelle hvorfor god sikkerhetskultur er essensielt for informasjonssikkerheten.