COVID-19 - Legg til rette for en sikker hverdag

Vi ønsker å gjøre vårt bidrag med å gi noen konkrete tips til hvordan vi kan ivareta en sikker og smidig arbeidshverdag i lys av dagens situasjon.

LEGG TIL RETTE FOR EN SIKKER HVERDAG

I går vedtok Helsedirektoratet tiltak for å begrense en videre spredning av Covid-19 og sikre at helse- og omsorgstjenester kan opprettholdes i Norge (https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/). Tiltakene er omfattende og vil påvirke oss både på jobb og privat. Krisen krever et felles løft av norsk næringsliv og av oss som privatpersoner.

Vi ønsker å gjøre vårt bidrag med å gi noen konkrete tips til hvordan vi kan ivareta en sikker og smidig arbeidshverdag i lys av dagens situasjon.

• Bevisstgjør de ansatte på gjeldende sikkerhetsrutiner og trusler

De ansatte bør minnes på virksomhetens sikkerhetsrutiner, eks. tilknyttet hjemmekontor og reising samt retningslinjer rundt godkjente kommunikasjons- og lagringsløsninger, samt relevante trusler. I tråd med andre kriser ser vi en økende trend av spredning av falsk informasjon og forsøk på sosial manipulering (eks. phishingforsøk), noe også Kripos bekrefter (https://twitter.com/Kripos_NCIS/status/1238409923291119617). De ansatte bør minnes på at eposter og internettsider kan lett forfalskes av kriminelle og at de kun bør bruke kjente kilder til å informere seg samt at de ikke bør klikke på lenker eller vedlegg fra ukjente avsender.

• Sjekk behov for økt kapasitet på tekniske tiltak

Vurder informasjonssikkerhetsmessig risiko tilknyttet de nye arbeidsmønstrene som følger av hjemmekontor ol. Er det f.eks. behov for økt kapasitet på eksisterende tiltak (eks. VPN, 2FA, sikker chat/møte/samhandlingsverktøy) for å sikre de ansatte en smidig og sikker arbeidshverdag?

• Sikre tilstrekkelig kapasitet når det gjelder ressurser også i en krise

Prognoser fra FHI tilsier at smittetoppen enda ikke er nådd. Man bør derfor gjøre seg opp tanker og planlegge for hvordan man skal håndtere at nøkkelressurser i selskapet blir smittet. Har man personell som kan steppe inn i andres roller under sykdomsfravær? Hvordan ivaretar vi de ansatte i en slik situasjon? Dette er sentrale spørsmål å stille seg og litt forberedelse kan gå lang vei i å hjelpe. Et annet aspekt er der man har tredjeparter å forholde seg til. Har vi dialog på hvordan vi sammen forholder oss til situasjonen per nå og hva skjer hvis situasjonen eskalerer? Dette gjelder både partnere, leverandører, kunder mm. og selv om det er en stresset hverdag for de fleste nå, så kommer man langt med en kort prat på telefon.

WATCHCOM FOKUSER PÅ Å MINSKE HELSEMESSIGE RISIKO, MEN FORTSETTER Å BISTÅ SINE KUNDER

Som de fleste norske virksomheter følger Watchcom og Combitech tett med på den raskt utviklende situasjonen rundt spredning av Covid-19 i Norden og verden ellers. Ledelsen vurderer daglig status på virusutbruddet samt den helsemessige risikoen viruset potensielt utgjør for de ansatte og våre kunder. I tråd med våre interne planer og myndighetenes anbefalinger tilpasser vi kontinuerlig våre tiltak som sikrer at den helsemessige risikoen minskes samtidig som vi ivaretar vår evne til å kunne levere tjenester og bistå våre kunder på en sikker og smidig måte (eks. ved bruk av virtuelle møter).