Hvordan forsterke dine karrieremuligheter?

– Det beste ved å ta et kurs i stedet for å basere seg på selvstudier, er at du møter andre fagpersoner med de samme problemstillingene som deg selv. Å ta et kurs kan også gi nye muligheter både for din egen karriere og for virksomheten du jobber for. Dette forteller Bjørn Watne. Han leder arbeidet med informasjonssikkerhet i Storebrand-konsernet, som selskapets Chief Information Security Officer (CISO).

Watne er samtidig president i den norske delen av ISACA, som er en global bransjeledende organisasjon innen IT/informasjonssikkerhet og -revisjon. Organisasjonen engasjerer seg både i kompetansebygging, utvikling, innføring og bruk av grenseoverskridende kunnskap, rammeverk og beste praksis innen forvaltning av informasjonssystemer.

Økt forståelse

Bjørn har gjennomført en rekke kurs, og holder mange sertifiseringer innenfor fagfeltet sitt. Den han framhever som mest nyttig for ham personlig er likevel Certified Information Security Manager, (CISM) - Dette kurset gav meg en mer inngående forståelse i hvordan jeg må kommunisere med øverste ledelse om informasjonssikkerhet. Det å betrakte mitt eget ansvarsområde som en del av selskapets øvrige policy, forretningsmål og strategi er utrolig nyttig både for meg og ledelsen. For meg handler det rett og slett om å forstå hva toppledelsen er opptatt av, og bidra til at økt sikkerhet ikke bare blir en merkostnad, men tvert imot en direkte verdiskaper for virksomhetens bunnlinje, understreker Watne. -I tillegg til at dette kurset gir deg økt kunnskap og forståelse om informasjonssikkerhet, får du også oppskriften på hvordan du kan utvikle, implementere og etterleve virksomhetens egne retningslinjer for informasjonssikkerhet. Dette kommer til bli et viktig målepunkt for alle bransjer – offentlig som privat - i årene som kommer, spår Watne.

Risikokontroll

Et finanskonsern som Storebrand vil alltid styre virksomheten etter en risikobasert tilnærming. For IT-konsulenter og rådgivere som jobber i organisasjoner eksponert for stor forretningsrisiko, kan det derfor være uhyre viktig å lære seg mer om IT- Risk Management. Skaff deg kunnskap om hvordan man designer, implementerer og vedlikeholder en risikobasert verdikjede og kontrollsystem. For Bjørn Watne var det naturlig å starte med ISACA-kurset Certified Risk Information Systems Control, (CRISC) Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og i løpet av tre dager lærer du både å identifisere, evaluere og monitorere risikoer samt utarbeide tiltaksplaner og implementere kontrollfunksjoner. Selv om en ikke trenger forkunnskaper for å ta selve kurset må man i tillegg til å bestå eksamen kunne dokumentere 5 års praksis innen fagområdet for å oppnå selve sertifiseringen.

Økt markedsverdi

Kursansvarlig i Watchcom,  Marthe Foss Rebnor forteller at de for tiden tilbyr 14 ulike kurs innen både administrativ og teknisk karakter i informasjonssikkerhet. -Watchcom er opptatt av sikkerhet gjennom kompetanse, og som et ledd i denne filosofien tilbyr vi opplæring både for offentlige og private virksomheter, forteller hun. -Vi holder også en rekke fagseminarer med interne og eksterne foredragsholdere, samt spesielt tilpassede bedriftsinterne kurs og workshops. 

Vi holder også en rekke seminarer og konferanser innenfor fagfelte. Vår største konferanse er Paranoia, som holdes for ellevte gang den 29.-30. mai 2018. De fleste kursene som tilbys er sertifiseringskurs. - Sertifiseringer er en unik mulighet for å bevise din kompetanse. Det anses også som et kvalitetsstempel som øker både din egen og virksomhets markedsverdi, fremholder hun.

Gullstandard

Watchcom tilbyr kurs fra anerkjente partnere som både ISC2 (The International Information Systems Security Certifications Consortium, Inc.), PECB, (Professional Evaluation and Certification Board) og altså ISACA. -Det som av mange regnes for å være selve ”gullstandarden” innen IT-sikkerhetssertifisering er ISC2-kurset Certified Information System Security Professional, (CISSP). Dette kurset er svært krevende og i Norge er det bare et fåtall personer som årlig passerer nåløyet, opplyser Foss Rebnor. -Heldigvis har vi kurstilbud uavhengig av hvilket nivå du måtte befinne deg på, trøster hun til slutt.

Se kurskalenderen

Du kan velge mellom en rekke anerkjente sertifiseringskurs, som vil bidra til å øke din kompetanse. Se oversikt over våre kommende kurs her.