Hils på to nye medarbeidere

Tigerteamet har styrket avdelingen med to nye medarbeidere. Masterstudentene Olav Sortland Thoresen og Markus Slemdal Andersen startet i Watchcom i januar, og skal bistå Tigerteamet deltid ved siden av studiene.

Thoresen og Andersen studerer master i kommunikasjonsteknologi ved NTNU, med spesialisering innen informasjonssikkerhet. De er nå i det siste semesteret av graden og skriver denne våren masteroppgave. Til høsten blir de faste medlemmer av Tigerteamet.

- Jeg har lenge vært interessert i IT og har tidligere jobbet med utvikling og drift av webapplikasjoner. Gjennom studiet fattet jeg interesse for sikkerhet og jeg håper å kunne dyrke denne interessen hos Watchcom, sier Olav Sortland Thoresen. 

Markus Slemdal Andersen har tidligere jobbet som hendeleshåndterer for NSM NorCert, og skriver for tiden masteroppgave om «Location tracking and identification of mobile devices through Wi-Fi and Bluetooth», i samarbeid med NSM. Andersen ser frem til å ta fatt på arbeidet i Watchcom. 

- Helt siden jeg deltok på min første CTF-konkurranse med Itemize har målet vært å jobbe med pen-testing. Det har derfor lenge vært en drøm å jobbe i Tigerteamet til Watchcom.

Vi ønsker Olav og Markus velkommen til Watchcom!