Forum for digital sikkerhet

Gode diskusjoner under Abelia og Watchcoms Forum for digital sikkerhet.

Abelia  og Watchcom opprettet Forum for digital sikkerhet i januar 2016. Målet er å skape et nettverk for norske teknologiledere som har fokus på hvordan digitalisering og IT-sikkerhet påvirker næringsutvikling, innovasjon og forskining. Sikkerhetsforumet diskuterer aktuelle hendelser hvor teknologi og IT-sikkerhet har, eller bør ha en rolle.

Regjeringen har satt ned et IKT sikkerhetsutvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT- sikkerhet. Leder for utvalget, Hans Christian Holte, var i dag invitert til Forum for digital sikkerhet. Han fikk med seg mange gode poeng og innspill til det videre arbeidet under dagens møte.