Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT, forteller selskapets Adm.dir. Thomas Pettersen (Foto: Embriq)

Styringssystemet som skaper nye kundemuligheter

Rejlers Embriq satser kraftig i det nordiske markedet på digitalisering av infrastruktur og smart håndtering av store datavolum. For en leverandør av høykompetanse tjenester som dem er det helt avgjørende med et eget styringssystem for infosec-håndtering.

Rejlers Embriq er en av de mest innovative leverandørene til den nordiske energibransjen. Smarte sanntids strømmålere er bare ett av produktene som ligger i deres utviklingsportefølje. -Embriq leverer IT-tjenester til alle typer bedrifter, forteller Thomas Pettersen, Adm. dir i Rejlers Embriq. – Det er riktig at våre kunder vanligvis er å finne innenfor energi, retail, samferdsel, telekom og offentlig forvaltning. Vi skiller oss likevel ut ettersom vi har et meget kompetent senior utviklingsmiljø, kombinert med høyteknologi-produkter som er skreddersydde til formålet og kundens behov, forklarer Pettersen.

Mer trygg og effektiv
Rejlers Embriq har kunder over hele Norden og er etablert både i Oslo, Halden, Drammen og Gøteborg. Selskapet har 150 ansatte og omsetter årlig for ca 400millioner kroner. –Vi har definert våre forretningsområder innenfor Consulting, Software og Operations, forteller Pettersen. – Ettersom vi både designer, utvikler og forvalter IT-løsninger, trenger vi et velfungerende og operativt verktøy for styring av informasjonssikkerheten vår gjennom hele verdikjeden. Vi tilbyr nemlig kundene våre tjenester gjennom hele livsløpet; Fra behovsanalyse og kravspesifikasjon, til implementering, drift og forvaltning. Da er det helt umulig å operere uten et velfungerende, integrert styringssystem for dokument- og informasjonssikkerhetshåndtering som alle kan bruke og finne fram i, fremholder Pettersen.

Etter at Watchcom hadde tatt en full gjennomgang av både risikovurderinger, policy og rutiner for håndteringen av data- og informasjonsflyten i selskapet, sitter de nå med et styringssystem som både gjør dem tryggere og mer effektiv i det daglige. – Vi jobber mot bransjer som stiller skyhøye krav til oss, og da er det en selvfølge at vi må kvalitetssikre våre leveranser – i alle ledd, avslutter en svært fornøyd og langt mer betrygget Adm. dir. i ett av Oslos Barcode-kontorer.