1 år igjen – er du klar for den nye personvernforordningen?

Fra mai 2018 trer den nye personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft og bringer med seg nye lovkrav som de fleste virksomheter vil måtte forholde seg til. Dette inkluderer blant annet: innskjerpede brukerrettigheter, privacy by design, bruk av og krav til databehandlere/tredjeparter, ansettelse av personvernombud og mer.

For mange vil det inkludere en gjennomgang av hvordan man håndterer og prosesserer personopplysninger, for å kartlegge hvordan man skal fortsette å gjøre dette etter de nye lovkravene. Jan Sandtrø og Petter Bjerke fra advokatfirmaet DLA Piper, vil under Paranoia konferansen den 10-11.mai, med sitt foredrag «Forberedelser til ny personvernforordning begynner nå», gi en oversikt over de viktigste endringene som får størst betydning, samt anbefalinger og praktiske eksempler for både behandlingsansvarlige og databehandlere. Paul-Christian Garpe fra PEDAB vil også gi «8 tips på 8 minutter» tilknyttet GDPR, som gir deg den kjappeste innføringen du finner i hva som kreves av det nye lovverket.

Et av de viktigste tiltakene en virksomhet kan gjøre i forbindelse med GDPR er risikovurdering(er). Gjennom gode rutiner og prosesser for risikovurdering vil virksomheten metodisk kunne identifisere trusler og sårbarheter som finnes i sin bedrift. Man vil dermed stå bedre rustet til å håndtere disse. Samtidig introduserer GDPR økt fokus på risikovurdering av håndtering og prosessering av personopplysninger, og hvilken risiko som finnes for datasubjektene. Eva Jarbekk og Anne Marie Dalen Øverhaug har begge lang erfaring innen fagfeltet og vil gjennom sitt foredrag på PreParanoia den 10.mai, «Risikovurdering etter GDPR i praksis», fortelle deg hvordan du kan gå frem for å gjennomføre risikovurderinger i din virksomhet med økt fokus på personopplysninger.

Mange virksomheter er allerede i gang med sitt arbeid mot compliance til GDPR og noen virksomheter begynner å få opp øynene for hvordan GDPR kan være et mulighetsskapende lovverk, kontra å være et begrensende lovverk. Ingvild Næss og Schibsted Media Group er en av disse, og gjennom hennes foredrag, «Turning privacy into an opportuniy – Schibsted Media Group’s efforts and approach in relation to GDPR», vil man kunne få et unikt innblikk i en mulig vei mot compliance til GDPR og hvordan dette kan skape verdi for din virksomhet. 

GDPR er noe som er på alles lepper om dagen, og vi inviterer deg til Paranoia med muligheten til å møte likesinnede fagfolk til spennende diskusjoner og utveksling av erfaringer, samt et innblikk i bransjeledende eksperters tanker og meninger om lovverket gjennom 4 spennende foredrag.