Web Security for utviklere

Innsikt i de ulike sikkerhetsutfordringene, og de mest vanlige og alvorlige sårbarhetene en webapplikasjon kan ha. Forståelse av hvorfor disse feilene oppstår, hvordan man oppdager dem og hvordan man skal beskytte seg.

Kursinnhold

Du vil lære hvordan du skal se etter sårbarheter som SQL-Injection, Cross-Site Scripting (XSS), autorisasjonsfeil med flere på en web-basert nettbutikk som settes opp i et Lab-miljø. Det vil deles ut oppgaver, med løsningsforslag. Oppgavene vil både være tilpasset deg som er ny på fagfeltet, og de som takler mer avanserte oppgaver om hvordan man tar et angrep videre til utnyttelse (exploiting). Kurset er basert på forelesninger og ulike øvelser. Det legges vekt på aktiv deltagelse.

Agenda:

  • Introduksjon: Web Server feilkonfigurering, manglende bruk av kryptering, manglende URL-begrensning, HTTPS sikkerhet, usikker videresending.
  • Bakgrunnsinformasjon
  • Sikker utviklingsmetodikk
  • SQL-Injection
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Autentisering og autorisasjon
  • Usikker referanse til objekter
  • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  • Oppgaver

Gjennomføring

Kurset er basert på forelesninger og ulike øvelser. Det legges vekt på aktiv deltagelse. Egen bærbar PC må tas med på kurset. Kravene til Laptop ‘en er at den har mulighet for å benytte Wi-Fi og har en ethernet tilkobling slik at man kan koble seg til vårt web-baserte testsystem og internett.

Datamaskinene trenger en nyere versjon av Java for å kunne kjøre BurpSuite (portswigger.net/) og Mozilla Firefox installert. En liste med anbefalte plugins til Mozilla Firefox vil bli gitt til kursdeltakeren i forkant av kurset.t for å kunne benyttes i kurset.

Forkunnskaper

Kurset har en rekke praktiske oppgaver og det kreves derfor at deltakeren besitter kompetanse innenfor programmering av web-applikasjoner. Det er ingen krav til hvilket programmeringsspråk du benytter, men det er anbefalt at du er komfortabel med HTML-kildekode og har noe kjennskap til hvordan webapplikasjoner lages.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer dokumentasjon, kursbevis, lunsj og kaffe/te. Kursmateriellet dekker over alle emner i kurset.

Kursholder

Kursholder er rådgiver hos Watchcom og arbeider daglig med temaene det undervises i, noe som gjør kurset dagsaktuelt med god forankring i virkeligheten. Kurset holdes på norsk. 

Eksamen/ sertifisering

Kurset inneholder en avsluttende eksamen som fører til sertifiseringen CCSP - Web Security. CCSP står for Certified CyberSecurity Professional, og er et sertifiseringsprogram som holdes i samarbeid med Securitylab. Eksamensavgift (ett forsøk) er inkludert i kursprisen.

Informasjon

Personlig informasjon

Adresseinformasjon

Ytterlig informasjon

Betingelser og vilkår

SAMTYKKE TIL AT WATCHCOM LAGRER INFORMASJON

Når du melder deg på et kurs i Watchcoms kurskatalog samtykker du til at Watchcom håndterer de personopplysninger du angi i påmeldingsskjemaet. Watchcom bruker opplysningene til å administrere kurset. Opplysningene lagres og håndteres av berørte medarbeidere hos Watchcom og av selskapets godkjente samarbeidspartnere for kursrelaterte tjenester.

Personopplysningsansvarlig

Watchcom

Hvilke opplysninger lagres?

Navn, e-post, selskap, adresse, telefonnummer, fakturaadresse og øvrige opplysninger (for eksempel om du angir en allergi). Deretter registreres hvilket kurs og seksjon du har meldt deg på eller om du har gjort en interessehenvendelse.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes for å registrere deg som kursdeltaker, sende kursmateriell, fakturere kurskostnader, planlegge kursopplegg og lage deltakerlister. Opplysningene kan også brukes til å tipse seg om andre kurs.

Hva kreves for en påmelding?

Navn, e-post, selskap, adresse og telefonnummer må angis for at påmeldingen skal gå igjennom. Det er frivillig å oppgi andre opplysninger.

Du som registrerer deg på et kurs er pliktig å oppgi korrekte opplysninger, slik som de person-, adresse- og øvrige opplysninger som etterspørres. Du er også ansvarlig for å kontakte Watchcom og opplyse om eventuelle forandringer. Watchcom forplikter seg til å gjøre endringene.

Samarbeidspartnere kan få en del av dataene

Samarbeidspartnere, godkjent av Watchcom, kan bli kjent med en del av informasjonen. For eksempel leverandører og kursholdere som vi samarbeider med for å utføre en del av kursene.

Registerutdrag

Du har rett til å etterspørre og få innsyn i et registerutdrag med opplysninger Watchcom lagrer om deg. Send en epost til info@watchcom.no og informer om at du ønsker et registerutdrag.

Informasjon

Personlig informasjon

Adresseinformasjon

Ytterlig informasjon

Betingelser og vilkår

SAMTYKKE TIL AT WATCHCOM LAGRER INFORMASJON

Når du melder deg på et kurs i Watchcoms kurskatalog samtykker du til at Watchcom håndterer de personopplysninger du angi i påmeldingsskjemaet. Watchcom bruker opplysningene til å administrere kurset. Opplysningene lagres og håndteres av berørte medarbeidere hos Watchcom og av selskapets godkjente samarbeidspartnere for kursrelaterte tjenester.

Personopplysningsansvarlig

Watchcom

Hvilke opplysninger lagres?

Navn, e-post, selskap, adresse, telefonnummer, fakturaadresse og øvrige opplysninger (for eksempel om du angir en allergi). Deretter registreres hvilket kurs og seksjon du har meldt deg på eller om du har gjort en interessehenvendelse.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes for å registrere deg som kursdeltaker, sende kursmateriell, fakturere kurskostnader, planlegge kursopplegg og lage deltakerlister. Opplysningene kan også brukes til å tipse seg om andre kurs.

Hva kreves for en påmelding?

Navn, e-post, selskap, adresse og telefonnummer må angis for at påmeldingen skal gå igjennom. Det er frivillig å oppgi andre opplysninger.

Du som registrerer deg på et kurs er pliktig å oppgi korrekte opplysninger, slik som de person-, adresse- og øvrige opplysninger som etterspørres. Du er også ansvarlig for å kontakte Watchcom og opplyse om eventuelle forandringer. Watchcom forplikter seg til å gjøre endringene.

Samarbeidspartnere kan få en del av dataene

Samarbeidspartnere, godkjent av Watchcom, kan bli kjent med en del av informasjonen. For eksempel leverandører og kursholdere som vi samarbeider med for å utføre en del av kursene.

Registerutdrag

Du har rett til å etterspørre og få innsyn i et registerutdrag med opplysninger Watchcom lagrer om deg. Send en epost til info@watchcom.no og informer om at du ønsker et registerutdrag.