SSCP eksamensforberedende kurs

SSCP er en forkortelse for System Security Certified Practitioner. Det er fullt mulig å ta CISSP eller SSCP-eksamen uten å ha gått et kurs eller seminar først, men CBK Review seminar regnes av mange som den beste måten å forberede seg til en slik eksamen på. Watchcom arrangerer de offisielle CBK Review seminarene i Norge.

CISSP og SSCP som standard forvaltes av non-profit organisasjonen (ISC)². Se mer på nettsidene deres www.isc2.org.

SSCP kunnskapsdomener

De 7 kunnskapsdomenene som utgjør SSCP-pensumet er:

  • Access Control
  • Analysis and Monitoring
  • Cryptography
  • Malicious Code
  • Network and Telecommunication
  • Risk, Response and Recovery
  • Security Operations and Administrations

Målgruppe for kurset

For å bli SSCP-sertifisert, må du kunne dokumentere minst 1 års erfaring innenfor ett av de tilsammen 7 kunnskapsdomenene som utgjør SSCP-pensumet, du må ha god vandel, du må følge (ISC)² sine etiske retningslinjer, og du må bestå en SSCP eksamen. Kunnskap og erfaring må bekreftes av en sertifisert CISSP eller SSCP.

For å beholde sertifiseringen må du i løpet av en 3-års periode skaffe deg minst 120 CPE-poeng (etterutdanningspoeng), og betale en årlig medlemsavgift til (ISC)².

Dersom du mangler erfaring, men tilfredsstiller øvrige krav for å bli CISSP eller SSCP, kan du ta eksamen og bli sertifisert som Associate of (ISC)². Som Associate vil du kunne oppgraderes til CISSP eller SSCP uten ytterligere eksamener så snart du har skaffet deg nødvendige erfaring og dokumentert dette.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer 5 dager undervisning, bøker, lunsj og trådløst Internett.

Eksamen/ sertifisering

Eksamen er ikke en del av SSCP CBK review kurset. Kandidatene melder seg selv opp til eksamen ved et av (ISC)2 testsentere. Eksamen er PC basert - og kan tas når det passer kandidaten, men det anbefales å ta eksamen innen 6 uker etter kursgjennomføring.

 

 

 

Informasjon

Personlig informasjon

Adresseinformasjon

Ytterlig informasjon

Betingelser og vilkår

SAMTYKKE TIL AT WATCHCOM LAGRER INFORMASJON

Når du melder deg på et kurs i Watchcoms kurskatalog samtykker du til at Watchcom håndterer de personopplysninger du angi i påmeldingsskjemaet. Watchcom bruker opplysningene til å administrere kurset. Opplysningene lagres og håndteres av berørte medarbeidere hos Watchcom og av selskapets godkjente samarbeidspartnere for kursrelaterte tjenester.

Personopplysningsansvarlig

Watchcom

Hvilke opplysninger lagres?

Navn, e-post, selskap, adresse, telefonnummer, fakturaadresse og øvrige opplysninger (for eksempel om du angir en allergi). Deretter registreres hvilket kurs og seksjon du har meldt deg på eller om du har gjort en interessehenvendelse.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes for å registrere deg som kursdeltaker, sende kursmateriell, fakturere kurskostnader, planlegge kursopplegg og lage deltakerlister. Opplysningene kan også brukes til å tipse seg om andre kurs.

Hva kreves for en påmelding?

Navn, e-post, selskap, adresse og telefonnummer må angis for at påmeldingen skal gå igjennom. Det er frivillig å oppgi andre opplysninger.

Du som registrerer deg på et kurs er pliktig å oppgi korrekte opplysninger, slik som de person-, adresse- og øvrige opplysninger som etterspørres. Du er også ansvarlig for å kontakte Watchcom og opplyse om eventuelle forandringer. Watchcom forplikter seg til å gjøre endringene.

Samarbeidspartnere kan få en del av dataene

Samarbeidspartnere, godkjent av Watchcom, kan bli kjent med en del av informasjonen. For eksempel leverandører og kursholdere som vi samarbeider med for å utføre en del av kursene.

Registerutdrag

Du har rett til å etterspørre og få innsyn i et registerutdrag med opplysninger Watchcom lagrer om deg. Send en epost til info@watchcom.no og informer om at du ønsker et registerutdrag.

Informasjon

Personlig informasjon

Adresseinformasjon

Ytterlig informasjon

Betingelser og vilkår

SAMTYKKE TIL AT WATCHCOM LAGRER INFORMASJON

Når du melder deg på et kurs i Watchcoms kurskatalog samtykker du til at Watchcom håndterer de personopplysninger du angi i påmeldingsskjemaet. Watchcom bruker opplysningene til å administrere kurset. Opplysningene lagres og håndteres av berørte medarbeidere hos Watchcom og av selskapets godkjente samarbeidspartnere for kursrelaterte tjenester.

Personopplysningsansvarlig

Watchcom

Hvilke opplysninger lagres?

Navn, e-post, selskap, adresse, telefonnummer, fakturaadresse og øvrige opplysninger (for eksempel om du angir en allergi). Deretter registreres hvilket kurs og seksjon du har meldt deg på eller om du har gjort en interessehenvendelse.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes for å registrere deg som kursdeltaker, sende kursmateriell, fakturere kurskostnader, planlegge kursopplegg og lage deltakerlister. Opplysningene kan også brukes til å tipse seg om andre kurs.

Hva kreves for en påmelding?

Navn, e-post, selskap, adresse og telefonnummer må angis for at påmeldingen skal gå igjennom. Det er frivillig å oppgi andre opplysninger.

Du som registrerer deg på et kurs er pliktig å oppgi korrekte opplysninger, slik som de person-, adresse- og øvrige opplysninger som etterspørres. Du er også ansvarlig for å kontakte Watchcom og opplyse om eventuelle forandringer. Watchcom forplikter seg til å gjøre endringene.

Samarbeidspartnere kan få en del av dataene

Samarbeidspartnere, godkjent av Watchcom, kan bli kjent med en del av informasjonen. For eksempel leverandører og kursholdere som vi samarbeider med for å utføre en del av kursene.

Registerutdrag

Du har rett til å etterspørre og få innsyn i et registerutdrag med opplysninger Watchcom lagrer om deg. Send en epost til info@watchcom.no og informer om at du ønsker et registerutdrag.