Kurs

"Dette kurset gav meg en mer inngående forståelse for hvordan jeg må kommunisere med øverste ledelse om informasjonssikkerhet." – Bjørn Watne, CISO i Storebrand om kurset CISM